Zastosowanie otwornicy przemysłowej Yateks w produkcji i kontroli połączeń spawanych urządzeń specjalnych

  1. Strona główna
  2. / WNIOSEK / Zastosowanie otwornicy przemysłowej Yateks w produkcji i kontroli połączeń spawanych urządzeń specjalnych

Zastosowanie otwornicy przemysłowej Yateks w produkcji i kontroli połączeń spawanych urządzeń specjalnych

Sprzęt specjalny to rodzaj sprzętu, który jest bardziej niebezpieczny, a nawet wiąże się z bezpieczeństwem życia. Jakość szwu spawalniczego, a zwłaszcza kontrola połączeń spawanych, jest bardzo ważna. Jednak w procesie produkcji urządzeń specjalnych, ze względu na ograniczenia przestrzenne i ograniczony wzrok ludzki, inspektorzy mają trudności z przeprowadzeniem perfekcyjnej kontroli połączeń spawanych urządzeń specjalnych. Zastosowanie Yateks boroskop przemysłowy w produkcji i kontroli złączy spawanych urządzeń specjalnych jest skutecznym rozwiązaniem, które różni się od tradycyjnych metod kontroli.

Przykładem mogą być urządzenia ciśnieniowe w urządzeniach specjalnych. Kontrola połączeń spawanych jest ważną częścią kontroli jakości produkcji urządzeń ciśnieniowych. W szczególności dotyczy to złączy spawanych typu D połączonych z płaszczem, takich jak dysze, kołnierze i pierścienie wzmacniające. Charakteryzują się one nie tylko koncentracją naprężeń, co łatwo wpływa na jakość spawania, ale także ze względu na złożoną strukturę trudno jest odegrać rolę w ultradźwiękowym wykrywaniu wad, kontroli radiograficznej itp., dlatego w tradycyjnym procesie często nie określa się punktów kontroli w procesie produkcji złączy spawanych i czeka się do końca produkcji. W punkcie zatrzymania przeprowadza się test napięcia wytrzymywanego, a w tym czasie, niezależnie od tego, czy problem zostanie wykryty, czy nie, idealny czas na kontrolę nie został wykorzystany. Dlatego tradycyjnym problemem jest to, że jakość spoin wielu zbiorników ciśnieniowych jest trudna do skutecznego wykrycia.

Trudności w produkcji i kontroli złączy spawanych dla urządzeń specjalnych

Zastosowanie Yateks boroskop przemysłowy może wykryć jakość połączeń spawanych w procesie produkcji specjalnego wyposażenia, wcześnie wykryć wady produkcyjne i zapewnić możliwość korekty lub kompensacji. Za pomocą sondy o średnicy milimetra, poprzez otwory ręczne w górnym i dolnym bębnie lub czołownicy, blisko szwu spawalniczego, dzięki wysokiej jakości obrazowaniu i tylnemu oświetleniu o dużej mocy, można odtworzyć wysokiej rozdzielczości, realistyczne pod względem kolorystycznym obrazy szwów spawalniczych, uwidocznić obszary spoin, które tradycyjnie są niewidoczne. Na ekranie monitora można wyświetlić jakość wykonania otworu w rurze, jakość spoiny pachwinowej, długość przedłużenia końca rury itp.

Co można sprawdzić za pomocą boroskopu przemysłowego Yateks? Oto kilka przykładów:

  1. Przestrzegać wewnętrznych warunków wykonania otworów rurowych wody zasilającej kotła, warunków otwarcia, warunków obróbki końców rur i jakości spawania otworów rurowych.
  2. Długość końca rury kanalizacyjnej wystającej z wewnętrznej ściany płaszcza kotła należy rozumieć jako długość zapewniającą normalną pracę kanalizacji i zapobiegającą powstawaniu długotrwałych zanieczyszczeń.
  3. Przeprowadzić kontrolę wewnętrzną jakości wykonania i obróbki złączy rurowych wewnątrz nagłówka kotła.
  4. Sprawdzić jakość spawania wzdłużnego szwu pierścieniowego pionowego kotła wodnorurkowego i w porę wykryć sytuację, w której ciała obce, takie jak żużel spawalniczy, blokują rurę ściekową.

 

Podsumowując, Yateks boroskop przemysłowy to narzędzie do badań nieniszczących, które rozszerza zakres działania ludzkiego oka. Umożliwia usunięcie "martwego punktu" detekcji, do którego nie dociera ludzki wzrok. W procesie produkcji sprzętu specjalnego, możliwości zastosowania kontroli szwów spawalniczych są szerokie. Można ją łączyć z innymi metodami badań nieniszczących, aby lepiej zapewnić jakość i bezpieczeństwo urządzeń specjalnych.

pl_PLPolish